සමාගම් පුවත්

  • Client from Mexico visit us

    මෙක්සිකෝවේ සිට සේවාදායකයා අප වෙත පැමිණෙන්න

    මෙක්සිකෝවේ සිට ගනුදෙනුකරුවන් මැලිය හැකි යකඩ පයිප්ප සවි කිරීම් පරීක්ෂා කිරීමට අප වෙත පැමිණේ, ඔවුන් නිෂ්පාදන සමඟ සෑහීමකට පත්වන්නේ ඔවුන්ගේ දේශීය වෙළඳපොලේ මෙම ලකුණ සාමාන්‍යයෙන් භාවිතා වන බැවිනි. බිස්නස් මීටින් එක ඉවර උනාට පස්සේ අපි එකට ලුච් එක ගන්නවා.
    වැඩිදුර කියවන්න