වානේ මිලෙහි උච්චාවචනය කෙසේද?

අප දන්නා පරිදි, පසුගිය කාලයේ වානේ මිල පහත වැටේ, එසේ නම් එය නැවැත්විය හැක්කේ කවදාද? දැන් එළවලුවලට වඩා වානේ මිල අඩුයි, මේ තත්ත්වය දිගටම පැවතුණොත් ඒ ආශ්‍රිත සියලුම කර්මාන්තවලට එය රෝගයක්. හිටපු විනිමය අනුපාතිකය, පොලී අඩු කිරීම, නවෝත්පාදනය වැනි අපනයන සඳහා උපකාර කිරීම සඳහා චීන රජය ආර්ථික නීති නිකුත් කරයි; වානේ අපනයනය සම්බන්ධයෙන් අපට හොඳ අනාගතයක් ලැබෙනු ඇතැයි අපි බලාපොරොත්තු වෙමු.


පසු කාලය: ඔක්තෝබර්-14-2021