මෙක්සිකෝවේ සිට සේවාදායකයා අප වෙත පැමිණෙන්න

මෙක්සිකෝවේ සිට ගනුදෙනුකරුවන් මැලිය හැකි යකඩ පයිප්ප සවි කිරීම් පරීක්ෂා කිරීමට අප වෙත පැමිණේ, ඔවුන් නිෂ්පාදන සමඟ සෑහීමකට පත්වන්නේ ඔවුන්ගේ දේශීය වෙළඳපොලේ මෙම ලකුණ සාමාන්‍යයෙන් භාවිතා වන බැවිනි. බිස්නස් මීටින් එක ඉවර උනාට පස්සේ අපි එකට ලුච් එක ගන්නවා.


පසු කාලය: ඔක්තෝබර්-16-2021